> Početna

Dobrodošli u novomarofski kraj

Javni poziv za zakup javnih površina - Zabavne igre

Tekst Javnog poziva:

Turistička zajednica Grada Novog Marofa, Antuna Mihanovića 3, 42220 Novi Marof (OIB 43160525483) , dana 15.05.2018. raspisuje:

JAVNI POZIV  ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

za obavljanje  trgovačke djelatnosti i organizaciju zabavnih igara za vrijeme održavanja manifestacije „Antunovo v Marofu“, od 08. do 10. lipnja 2018. godine.

I.

Predmet javnog poziva: zakup javnih površina u vlasništvu Grada Novog Marofa namijenjenih održavanju manifestacije Antunovo v Marofu u organizaciji Turističke zajednice Grada Novog Marofa, za obavljanje slijedećih djelatnosti: za zabavne igre (lunapark i sl.):  rukometno igralište u Novom Marofu ( 1000 m2); početna cijena za 3 dana manifestacije iznosi 6.000,00 kn

II.

Sadržaj ponude: ponuditelji su u svojoj pisanoj ponudi dužni dostaviti:

 1. Podatke o ponuditelju: ime i prezime, adresa prebivališta i OIB (za fizičke osobe) odnosno naziv, sjedište i OIB (za pravne osobe) /  2. Lokaciju  za koji se ponuda podnosi

 3. Način korištenja prostora i vrstu djelatnosti koja se planira obavljati. Pisane ponude podnose se osobno u Turistički ured - Turistička zajednica Grada Novog Marofa, Antuna Mihanovića 3, 42 220 Novi Marof,ili  na e-mail: tz.novimarof@gmail.com ili na fax 042-611 -446

III.

Rok za podnošenje ponuda je 22. svibanj 2018.

IV.

Prostor se daje u zakup sposobnim ponuditeljima. Sposobni ponuditelj je pravna ili fizička osoba koja je registrirana za pojedinu djelatnost, koja nema financijskih obaveza prema Turističkoj zajednici Grada Novog Marofa i koja je uplatila iznos zakupa najkasnije do 28.05.2018. na IBAN HR552360000110172135. Ponuditelj sklapa ugovor s Turističkom zajednicom Grada Novog Marofa za zakup javne površine. Dodatna obaveza zakupnika je uplata troškova za električnu energiju  prema obračunu MO Novi Marof te zbrinjavanje otpada , odnosno kupnja vreća za otpad kod koncesionara za zbrinjavanje otpada -  Novokom d.o.o., Novi Marof . Zakupac je dužan poštovati održavanje ostalih programa u blizini zakupljene javne površine u smislu glasnoće muzike i ostalih sličnih efekata.

Javno otvaranje ponuda biti će 25.05.2018. u 11. 00 sati u KC Ivan Rabuzin.

V.

Organizator dodjeljuje javnu površinu na privremeno korištenje za vrijeme manifestacije „Antunovo  v Marofu“ za najvišu ponudu.

VI.

Turistička zajednica Grada Novog Marofa sklapa ugovor sa ponuditeljem za određenu lokaciju u kojoj se strane obvezuju na poštivanje ugovora. U slučaju nepoštivanja stavki ugovora, Organizator zadržava pravo raskida ugovora i dodjeljuje lokaciju sljedećem zainteresiranom, a prema uvjetima natječaja, zbog osiguravanja ponude zabavnih igara.

TZ Grada Novog Marofa


 
 
Banner1
Turistička zajednica Varaždinske županije
Grad Novi Marof
Odrzivi turizam