> Početna

Dobrodošli u novomarofski kraj

Javni poziv za zakup lokacija za prodajne djelatnosti - Antunovo v Marofu 2018

Tekst natječaja:

Turistička zajednica Grada Novog Marofa, Antuna Mihanovića 3, 42220 Novi Marof (OIB 43160525483) raspisuje

JAVNI POZIV ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

za obavljanje  trgovačke djelatnosti  za vrijeme održavanja manifestacije „Antunovo v Marofu 2018.“, od 08. do 10. lipnja 2018. godine.

I.

Predmet javnog poziva: Zakup javnih površina u vlasništvu Grada Novog Marofa, a namijenjenih održavanju manifestacije „Antunovo v Marofu 2018“ u organizaciji Turističke zajednice Grada Novog Marofa, za obavljanje slijedećih djelatnosti:

 · Za trgovačku djelatnost: Zagorska ulica ,prostor ispod KC Ivan Rabuzin,Trg hrvatske državnosti

  - kokice,baloni,šećerna vata (2 m2)-cijena za 3 dana iznosi 450,00 kn

   -bomboni,igračke,tekstil i sl...(cca 4 m2)cijena za 3 dana manifestacije iznosi 500,00 kn

II.

  Sadržaj ponude:

 Ponuditelji su u svojoj pisanoj ponudi dužni dostaviti:

 1. Podatke o ponuditelju: ime i prezime, adresa prebivališta i OIB (za fizičke osobe) odnosno naziv, sjedište i OIB (za pravne osobe)

 2. Lokaciju i veličinu prostora za koji se ponuda podnosi

 3. Način korištenja prostora i vrstu djelatnosti koja se planira obavljati. Pisane ponude podnose se osobno u Turistički ured - Turistička zajednica Grada Novog Marofa, Antuna Mihanovića 3, 42 220 Novi Marof, na e-mail: tz.novimarof@gmail.com ili na fax 042-611 -446

Rok za podnošenje ponude Rok za podnošenje ponuda je 30. SVIBNJA 2018., odnosno do zauzeća svih slobodnih površina.

III.

 Prostor se daje u zakup sposobnim ponuditeljima. Sposobni ponuditelj je pravna ili fizička osoba koja je registrirana za pojedinu djelatnost, koja nema financijskih obaveza prema Turističkoj zajednici Grada Novog Marofa i koja je uplatila iznos zakupa najkasnije do 05.06.2018. na IBAN HR552360000110172135 . Ponuditelj sklapa ugovor s Turističkom zajednicom Grada Novog Marofa za zakup javne površine do 03.06.2018. Ako ugovor nije sklopljen,Organizator daje lokaciju sljedećem zainteresiranom po uvjetima natječaja.

IV.

Organizator dodjeljuje javnu površinu na privremeno korištenje za vrijeme manifestacije „Antunovo v Marofu“. Raspored izlagača određuje TZ Grada Novog Marofa i Grad Novi Marof ovisno o broju prijavljenih i  vrsti prodaje. Prijavitelj je dužan poštovati odluku Organizatora o poziciji prodaje,uređenja izlagačkog prostora te zbrinjavanja otpada. U protivnom Organizator zadržava pravo raskida Ugovora o uzakupu.

V.

 Turistička zajednica Grada Novog Marofa  zadržava pravo otvaranja dodatnih lokacija za prodaju,ovisno o interesu.

VI.

Turistička zajednica Grada Novog Marofa zadržava pravo ne sklapanja ugovora s pojedinim zainteresiranim ponuditeljem,zbog osiguravnja raznolikosti ponude.

Novi Marof, 11.05.2018.


Banner1
Turistička zajednica Varaždinske županije
Grad Novi Marof
Odrzivi turizam